Alumniporträtt: Anna

Namn: Anna

Ålder: 30

Hemort: Uppsala

Bostadsort: Stockholm

Vad är ditt yrke? Jag jobbar som konsult på Pöyry Management Consulting, där jag främst har fokuserat på projekt rörande energiförsörjning i södra och östra Afrika, för kunder som exempelvis Världsbanken, Sida, UNDP och statliga energimyndigheter. Jag har främst arbetat med att analysera projekt inom småskalig solenergi, ta fram samhällsekonomiskt hållbara affärsplaner och givit stöd i upphandlingsprocesser och organisationsutveckling. Flera projekt har även varit på strategisk nivå med exempelvis formulering av energiplaner och marknadsanalyser. Jobbet har inneburit mycket resande och det har varit både utmanande och roligt.

Vilka år du studerade vid LiU? Pol mag 2004-2008. Fristående kurser i beteendevetenskap och socialantropologi 2002-2004.

Vilken inriktning har du haft? (stats/nek)? Nationalekonomi.

Hur trivdes du på LiU, med studierna? Vad kände du var mest intressant?
Jag trivdes jättebra på LiU och är tacksam för alla engagerade lärare och intressanta kurser som jag fått ta del av. Magisternivån på neken var spännande, när vi fick tillämpa teorin på alla möjliga områden. Jag läste även en termin i Italien och gjorde fältstudier i Tanzania under utbildningen, vilket var både roligt och lärorikt.

Har du några specifika minnen/ anekdoter från din tid på Pol.Kand/ Pol.Mag/ LiU som du minns särskilt? Känslan av torsdag eftermiddag, nyvädrad overall och kravallförfest! Långa kaffe och klägg-pauser under tentaplugget. Och den obeskrivbara känslan av att gå upp mitt i natten för att se om tentaresultatet har kommit in i Ladok. Och det har det. Och man klarade sig!

Var du engagerad i någon förening under studietiden? Jag var sittningsansvarig i FBI 05/06. Fantastiskt kul!

Hur har din karriär sett ut efter examen? Vad har du arbetat med? Direkt efter magisteruppsatsen gjorde jag praktik på UDs enhet för styrnings och metoder i utvecklingssamarbetet. Efter det började jag jobba på mitt nuvarande jobb. Där har jag varit sedan dess, med ett års avbrott för föräldraledighet.

Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen? Det svåraste var nog att jag hade begränsat med arbetslivserfarenhet, men man får inte glömma att det är många arbetsgivare som faktiskt vill anställa nyutexaminerade, och jag hade turen att pricka ett sådant tillfälle.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet? Grundkunskaperna i nek, samt att skriva rapporter.

Hur nöjd är du med ditt val av utbildning? Mycket nöjd. Jag hade valt samma om jag hade fått välja om idag.