Alumniporträtt: Eric

Namn: Eric

Ålder: 29

Nuvarande ort: Stockholm

Uppvuxen i: Stockholm

Vilka år studerade du på liu? 2009-2012

Vilken inriktning valde du? Nationalekonomi

Läste du en master och i så fall vilken? Ja, masterprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm

Var du engagerad i någon studentförening under din studietid? Jag var dels medlem av FBI:s ”gyllene generation” (10/11), dels avtjänade jag två relativt sega mandatperioder i StuFF:s fullmäktige.

Hur kommer det sig att du valde pol.kand?  I korthet fanns flera orsaker.

Var det svårt att få jobb efter examen? Det beror på hur man definierar svårt. Mer eller mindre samtliga från Pol. Kand mitt examensår fick jobb relativt snart efter examen, men givetvis blir det svårare desto mer nischad/kräsen du är. Som student på Pol. Kand. bör man absolut vara beredd på att lägga ner en del arbete på att hitta sitt första jobb.

Hur har din väg sett ut sedan examen till din nuvarande arbetsplats? Jag gick direkt vidare till studier på masternivå och gjorde under masterprogrammet praktik på Finansdepartementet, vilket i sin tur ledde till att jag blev erbjuden en tjänst på en av departementets andra avdelningar när min praktikperiod var slut.

Var arbetar du idag? Vad arbetar du med? Som framgår enligt ovan arbetar jag på Finansdepartementet, närmare bestämt departementets finansmarknadsavdelning. Avdelningen ansvarar för analys och reglering av finansmarknaden, vilket innefattar bl.a. banker, fonder och försäkringsbolag.

Mer specifikt så jobbar jag med framför allt EU-förhandlingar och myndighetsstyrning. EU-arbete är en naturlig del av arbetet för många inom regeringskansliet och särskilt för oss som arbetar med finansmarknadsområdet, där regelverket till stor del tas fram på EU-nivå. Arbetet med en EU-förhandling är inte helt enkelt ett beskriva kortfattat, men sammanfattningsvis består arbetet till stor del av att dels analysera och förankra ståndpunkter hemma i Sverige, dels av att åka ner till Bryssel på förhandlingsmöten och föra Sveriges talan.

Även arbetet med myndighetsstyrning och budgetfrågor är givetvis centralt i regeringskansliet. Att arbeta med myndighetsstyrning innebär att vara ”länken” mellan regeringen och en myndighet, i mitt fall Riksgäldskontoret, och innefattar bl.a. att analysera budgetunderlag, räkna på resursbehov och ta fram texter till budgetpropositionen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Jag har turen att ha relativt varierade arbetsuppgifter, vilket gör att en ”typisk” arbetsdag inte är helt lätt att beskriva. En typisk arbetsdag, givet att man inte är på resande fot, innebär allt som oftast arbete med någon form av analys som sedan ska presenteras och stämmas av med chefer på tjänstemannanivå, statssekreterare och statsråd. Regeringskansliet är till stor del ett maskineri för frågor som ska hanteras, vilket gör att en hel del tid går åt till s.k. ”beredningar” (avstämningar) med framför allt den politiska ledningen. Därutöver är det givetvis vanliga kontorsfenomen såsom enhetsmöte, enhetsfika, onsdagsjogging osv. som ska hinnas med.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet? För att vara helt ärlig är det relativt sällan jag applicerar någon av de fina och avancerade modellerna man får lära sig under studieåren. Snarare är det viktigaste man tar med sig förmågan att snabbt sätta sig in i stora mängder information/data och sedan kunna (i) göra en vettig tolkning av vad som är relevant och (ii) lyckas presentera innehållet och eventuella rekommendationer på ett begripligt sätt. Sen har åtminstone jag haft oväntat stor nytta av några av kurserna jag kanske inte tyckte var allra roligast, t.ex. statistik och juridik.

Vad var det största skillnaden när du gick från student till arbetsliv? Bortsett från att man har lite mer pengar att röra sig med så är det största skillnaden nog att du är lite mindre ”fri” i att fördela tiden som du vill (att ta en fredag ledigt pga. kravall på torsdag är svårare när man arbetar). En annan stor skillnad är att stressen är lite mer jämt fördelad över tillvaron och inte fokuserad runt ett par tenta-p per termin.

Favoritminne från studentlivet? Bortsett det rent studiemässiga antar jag? Är svårt att välja, men SOF2011 och de otaliga hemmafesterna på Rydsvägen 120A är givetvis svårslagna.

Har du några tips till studenter som läser polkand idag? Utöver det väldigt klyschiga tipset att se till att ta vara på och se till att njuta av de år man pluggar så är mina främsta tips att inte underskatta värdet av betygen, att se till att utnyttja praktikterminen och att vara inställd på att en masterexamen börjar bli mer eller mindre ett måste på dagens arbetsmarknad. Samt så klart att hinna gå på så många kravaller som möjligt innan ni alla är fast i ett 9-17-arbete inom offentlig sektor!