Alumniporträtt: Johanna

Namn: Johanna

Ålder: 31

Nuvarande ort: Stockholm

Uppvuxen i: Nacka

Vilka år studerade du på liu? 2005-2009

Vilken inriktning valde du? Statsvetenskap

Master? På den tiden var det ett fyraårigt magisterprogram

Var du engagerad i någon studentförening under din studietid? Ja, FLiNS.

Hur kommer det sig att du valde pol.kand? Jag var intresserad av statsvetenskap och ville jobba internationellt vilket pol.mag-programmet gav möjlighet till.

Var det svårt att få jobb efter examen? Ja, det var svårt.

Hur har din väg sett ut sedan examen till din nuvarande arbetsplats? Jag jobbade på ett äldreboende direkt efter examen medan jag sökte jobb. Sen fick jag en praktikplats i Bryssel som ledde till en projektanställning så där var jag ett år. När jag kom hem hade jag återigen svårt att hitta jobb men började på Socialstyrelsen en kort period. Sen sökte jag en tjänst som nämndsekreterare i Solna stad (hade ingen aning om vad det var) och fick jobbet. Sen dess har jag jobbat i Solna men bytt tjänst två gånger sedan dess.

Vart arbetar du idag? Vad arbetar du med? I Solna stad som utredare/verksamhetsutvecklare/arbetsledare

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Väldigt varierad! Jag utreder klagomål mot utbildningen och anmälningar om kränkande behandling så ibland sitter jag och skriver mycket. Andra dagar är jag ute i våra skolor och förskolor och samlar underlag till utredningarna; pratar med personal och vårdnadshavare. Vissa dagar gräver jag ner mig i utvecklingsprojekt, exempelvis hur vi kan utveckla våra e-tjänster och hur vi sprider användandet bland vårdnadshavare. Jag håller också på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningen så att vi planerar och följer upp våra aktiviteter så bra som möjligt.

Varje år ska cirka 900 barn välja skola och jag är ansvarig för den processen. Då lägger jag mycket tid på att informera vårdnadshavare och personal om processen, och testa systemet så att det funkar när alla loggar in och gör sitt skolval. Ibland kommer oväntade arbetsuppgifter på mitt bord, till exempel fick jag ta emot ett besök av en årskurs 2 och prata om demokrati.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet? Pol.mag-programmet gav mig en jättebra utredningsmetodik som jag använder mig av i mitt jobb. Jag har även haft stor nytta av att ha förmågan att samla in mycket information och bearbeta det på ett effektivt sätt.

Vad var det största skillnaden när du gick från student till arbetsliv? När jag studerade kände jag ofta att det aldrig riktigt tog slut. Jag kunde alltid göra mer. Även när jag gick hem för dagen fanns en känsla av att jag inte hunnit med allt jag skulle. När jag började jobba var det en frihetskänsla av att slippa det, jag behövde inte ta med mig jobbet hem utan lämnade det där. Samtidigt var studietiden en enorm frihetstid då vi hade lite undervisningstid och kunde disponera vår tid mycket själva. Det var en stor omställning när jag började jobba och var helt låst mellan 8-17.

Det där med att få en lön var ju också en stor skillnad, men det gick fort att anpassa min livsstil efter det :).

Favoritminne från studentlivet? Svår fråga, det finns ju så många! Nolle-P var en väldigt speciell och härlig period. Jag har svårt att komma på ett specifikt minne därifrån så jag får nog säga hela perioden helt enkelt.

Har du några tips till studenter som läser polkand idag? Allt löser sig. Lita på magkänslan.