AMO Tipsar

Nu när höstterminen dragit igång ordentligt har vårt arbetsmiljöombud (AMO) samlat ihop 5 tips som du, gammal som ny student, kan ha nytta av när du pluggar och vistas på campus!

Visste du att:

1. Vi i FLiNS har en hemlig brevlåda. Det är ett anonymt kontaktformulär du kan fylla i ifall du känner dig kränkt/diskriminerad eller vill förmedla något som du tycker styrelsen ska veta om. Gå då till
flins.org > om FLiNS > Styrelsen > Anonym kontakt

2. DU som är studerande är försäkrad (hos Kammarkollegiet) under studietid (dvs. inte under något fritidsrelaterat) och under direkt resa mellan bostaden och universitetet.

3. Om du märker av att något är sönder på campus ex. en lampa, en mikrovågsugn eller att det är för kallt i ett klassrum så kan du själv felanmäla det på LiU:s hemsida eller kontakta vår AMO som gör det för dig. Ifall du märker av att det finns en risk för olyckor/arbetsskador på campus eller att en olycka var nära på att ske till följd av uppbyggnaden av campus etc. ska du direkt anmäla det på https://www.student.liu.se/studentstod/sakerhet?l=sv. Du kan även kontakta din AMO för att få hjälp med att fylla i blanketterna.

4. Ifall du känner dig otrygg på campus kan du kontakta campusväktarna. De kan även kontaktas för att rapportera ex. skadegörelse, inbrottsförsök, klotter etc. Väktarna är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.
Telefonnummer till väktare: 013-28 58 88
Vid hjärtstopp Campus Valla och Campus US: 013-28 20 10
VID AKUTA FALL, ring 112

5. Vem ska jag vända mig till om jag upplever mig vara utsatt för kränkande behandling?
– Studierektor eller programansvarig 
– Lärare
– Studievägledare
Studentkårerna
– Studerandearbetsmiljöombud
Studenthälsan
– Koordinatorerna för Lika villkor: likavillkor@liu.se
Studenthälsan håller i kurser, workshops och kan även kontaktas ifall du har frågor eller bekymmer.