En dag som styrelsemedlem

En dag som Ordförande 

Som ordförande i FLiNS kan man aldrig riktigt veta hur ens dagliga utmaningar inom sektionsengagemanget kommer arta sig. Det gäller att finnas tillhands för alla aktiva inom sektionen där en persons eventuella problem även blir mina problem som vi tillsammans ser till att lösa så snabbt och hållbart som möjligt. Arbetsuppgiften blir därför väldigt varierande och utmanande vilket passar mig!

En kortare reflektion kring vad det innebär att sitta som ordförande är att det blir en del möten såsom styrelsemöten, SEKT-möten och programrådsmöten – däremellan är man ju tänkt att vara handlingskraftig och se till att det man diskuterar blir till verklighet – för att då få ihop det med allt runtomkring; studierna, extrajobb, det sociala och ens fritid, så har planering och struktur (i den mån det går!) varit ett par viktiga ledord för mig. Jag ångrar inte en sekund att jag sökte mig till posten som ordförande, det har gett – för mig – värdefulla erfarenheter i bl.a. ta ansvar, utveckla ledaregenskaper och kommunicera.

En dag som Vice ordförande

Förutom att planera och ansvara för FLiNS-resan på höstterminen och POL.AR på vårterminen, så handlar även vice ordförandes genomsnittliga dag om att stötta ordförande och övriga i styrelsen. Det kan handla om att vara bollplank men man ska även kunna driva arbetet framåt. De gemensamma nämnarna för ett lyckat arbete är hög ambitionsnivå och drivkraft.

En dag som Kassör

Som kassör har jag hand om flins ekonomi. En vanlig dag kan därför se väldigt olika ut då man är involverad i det mesta aktiviteter som flins har för sig. Man sköter bokföringen regelbundet och har koll på intäkter och utgifter så att budgeten håller.

En dag som Sekreterare

Min huvuduppgift som sekreterare, precis som det låter, har varit att protokollföra styrelsemötena. Vilket innebär att jag för anteckningar under mötena och sedan renskriver dem. Det är alltså när vi har möten som jag har mest att göra men utöver det har jag även några andra uppgifter också, jag är Parken-ansvarig och har även kontakten med föreningen Tutopia. Som Parken-ansvarig ska jag till exempel se till att någon från styrelsen sitter i Parken under öppettiderna eller försöka lista ut hur man byter batterier till låset när det börjar krångla. Jag har som sagt även haft kontakten med föreningen Tutopia för att se till så att när man läser nationalekonomi att man då ska kunna ta del av deras räknestugor. Som medlem i styrelsen händer det även mycket andra grejer som att gå på andra olika möten och dessutom anordnar vi ju en hel del evenemang som alla i styrelsen är med och ordnar och deltar i. Det har varit mycket roligt och lärorikt att vara sekreterare i FLiNS.

En dag som Utbildningsbevakare

Som utbildningsbevakare för Pol.Kand och fristående kursare jobbar du aktivt med att utvärdera och se till att kurserna håller en hög kvalité. En vanlig dag som UB kan därför innehålla allt från att svara på studenternas frågor rörande utbildningen till att hålla i utvärderingsmöten för en delkurs eller arrangera en infokväll för nya studenter. Uppgifterna varierar mycket och det finns alltid nya saker att ta tag i!

En dag som Alumniansvarig

Hur en dag som alumniansvarig kan se ut är givetvis varierande beroende på vad man gör och hur mycket man för stunden har att göra. En dag kan se ut så här:

Pigg och glad som en lärka stiger du upp för att sköta dagens bestyr. Du har redan skrivit den inbjudan som ska skickas till de berörda för årets examenssittning och tar dig idag därför till universitetet för att skriva ut och posta den. Nöjd med resultatet slickar du frimodigt igen de över femtio kuverten som ska iväg och lägger de på lådan.

Senare på eftermiddagen är det styrelsemötet. Mötet behandlar olika aktuella frågor och under din punkt är det dags att spika menyn till examenssittningen. Du läser med kurrande mage upp de olika alternativ som ges och en passionerad omröstning hålls huruvida det ska serveras fisk eller kött etcetera. Nöjd med mötet avrundar du sedan dagen med att skissa på nästa alumniporträtt till Polemiken.

En dag som Masteransvarig

En dag som masteransvarig kan variera mycket från period till period. Just nu försöker jag planera ihop mastersittningen som kommer hållas efter NolleP för alla våra masterstudenter. Som masteransvarig består dagarna utöver plugg och annan fritid av att vara tillgänglig på mejl, försöka få ihop olika scheman så att utvärderingsmöten blir av men även att hjälpa samtliga i styrelsen om det behövs.

En dag som Tryck och Spons

Det är jag som har ansvaret att kontakta företag och möjliga sponsorer för evenemang samt andra saker som sker i flins regi, så det är tur att jag inte är rädd för att kontakta nya personer. Att ta hjälp av andra personer i styrelsen, tex kassören, ordförande eller polemik redaktören gör att det känns som att jag får mer substans och pondus i mina möten  med diverse olika företag och samarbetspartners. På mötena är det ofta uppföljning på just kontakt-tagning som ligger på mig.

En dag som Arbetsmiljöansvarig

Som en daglig rutin brukar jag främst kolla igenom min amo-mail. Dit kan studenter höra av sig om det är så att de har någon fundering eller klagomål på arbetsmiljön. Men främst är det vår arbetsmiljösamordnare Cristobal som kallar till möte eller andra amos som vill bolla idéer. Mötesdagar sker på campus ca en gång i månaden och brukar hålla på mellan 17.15–19.00. Då får vi ofta mat eller fika och går igenom senaste nytt på LiU. Just nu är fokus främst på Campus Valla 2015, en ombyggnation som påverkar hela universitetet. Alla sektioner går sen i slutet av mötet igenom en ”klagorunda” där vi tar upp alla brister på skolan. Det kan vara allt från lampor som inte fungerar till hur man tar upp problem med en föreläsare.

För stunden så skriver jag även en projektrapport om FLiNS arbete med att få fler frikursare delaktiga i studentlivet. Det är en del i vårt samarbete med StuFF. Sen har FLiNS blivit en Grön Sektion, som lyfter fram en miljömedvetenhet på campus, och där står jag som miljöansvarig. Det innebär andra möten med fokus på just LiU som ett hållbart campus ur miljösynpunkt. Spännande även det! Det gäller att hålla kolla på sin kära almanacka och ta sig tid för de olika mötena. Förändringar sker inte över en natt, men ger man det lite tid så kommer man snart se hur idéer till slut blir verklighet.

En dag som Polemikredaktör

Klockan är 10.00 en tisdagmorgon och det är åter igen dags
för FliNS-möte. Vanligtvis har jag inte så mycket att säga på dessa möten.
Denna gång så har jag dock det av den anledning att det enbart är åtta veckor kvar
innan nästa nummer av Polemiken ska ges ut. Det är i dessa tider då jag verkligen
får lägga ned mycket arbete på min styrelsepost. Vad är tidningens tema,
vem ska(vill) skriva, om vad ska denna skriva, när ska tidningen redigeras osv.
Frågor som det behöver kluras på och som slutligen kräver svar.

Dessa (cirka) åtta veckor innan ”the official realease” brukar vanligtvis vara som
stressigast och då är jag nog en av dem som har mest att göra inom styrelsen.
När jag dock inte slipar på nästa nummer av Polemiken så har jag knappt
någonting att göra alls. Då kan jag glatt luta mig bakåt på styrelsemötena och höra
vad de andra har för åtaganden och ärenden som måste skötas. Det är ganska najs.
Sök Polemikredaktör för det är kul!

En dag som Kommunikatör

En rolig dag som kommunikatör har jag fått information som ska spridas vidare via vår hemsida och facebook. När jag har gjort detta brukar jag uppdatera hemsidan med info från andra föreningar på LiU eller lägga till protokoll från styrelsemöten eller utbildningsbevakaren. Om det till exempel är något event som skapas försöker jag sprida det vidare och marknadsföra det så gott jag kan. För mig var det mest jobb i början av styrelsetiden då jag gjorde om hela vår hemsida, både genom att byta webbhotel men också göra om den grafiska profilen.

När det kommer till det grafiska har jag det största ansvaret, dock beror detta på att jag är den enda i styrelsen med erfarenhet av sådant. Jag brukar också hjälpa Polemikredaktören med att sammanställa och designa tidningen Polemiken. Vilket inte är någonting som ingår i de uppgifter som info och webb utför, dock är det en självklarhet att man samarbetar i styrelsen och har god laganda. Det sista jag brukar göra på dagen är att titta om det har kommit in några frågor om t.ex. flins-mailen vilket jag har ansvar för eller någonting annat.