Mottagningsperioden

Linköpings universitet är välkänt för en välorganiserad mottagningsverksamhet för de nya studenterna. Detta gäller inte minst den sociala introduktionen till studentlivet vilken främst äger rum under en period vid terminsstart som går under beteckningen n0lle-p. N0lle-p arrangeras av festerierna & fadderierna som är mer eller mindre knutna till utbildningsprogram och/eller kurser vid Linköpings universitet. Det är inte obligatoriskt att delta men rekommenderas starkt!

De som kommer att sköta din nollning är FLiNS mästeri, FBI! Mer info kring hur den kommer den kommer gå till hittar du årets upplaga i Nolleguiden som du troligtvis har fått hemskickad till dig. Om inte, hittar du den här. Inför nollningen är det viktigt att du gillar både FBI och FLiNS på Facebook för att hålla dig uppdaterad.

Om du skulle ha några frågor kring nollningen är det FBI du kontaktar.

Mer information om antagning och studiestart på pol.kand-programmet hittar du här.