FBI kassör

Namn: Ida
Hemort: .
Ålder: .
Epost: fbikassor@flins.org

Beskrivning av post: Jag är kassör i FLiNS studiesociala utskott FBI. Som kassör har jag hand om ekonomin i FBI, och ser över vår verksamhets utgifter och inkomster. Mitt arbete består till mesta del av fakturering, budgetering och bokföring. Jag sitter med i FLiNS-styrelsen för att tillsammans med FBI-chefen representera FBI, och arbeta för att främja samarbetet oss sinsemellan.

Som FBI-kassör är mitt yttersta ansvar att planera våra evenemangs kostnader och intäkter och se till att de är ekonomiskt genomförbara. Om ni tycker att något evenemang råkar vara för dyrt, är det alltså mig ni ska vända er till så ska jag försöka ge min bästa förklaring till varför.

Intressen och lite om mig: .