Idun Eklind

Namn: Idun Eklind
Hemort: Uppsala
Ålder: 22
Epost: polemikredaktor@flins.org

Beskrivning av post: Jag är redaktör för våran sektionstidning, Polemiken, som är ämnad åt stundeter som läser nationalekonomi och/eller statsvetenskap vid Linköpings universitet. Under mitt styrelse-år ansvarar jag för att ge ut fyra nummer av Polemiken, varav ett nummer utgörs av n0llemiken som skickas ut till samtliga nya studenter (n0llan<3) i början av varje hösttermin. Vidare innebär min post att fånga upp studenter som är intresserade av att medverka i tidningen. När texterna är insamlade ska dessa sammanställas och designas, för att sedan publiceras i sin helhet. Posten är kreativ, utmanade och otroligt rolig!

Intressen och lite om mig: Jag är en social och livsglad person som tycker om att ibland dricka ofantliga mängder kaffe (allt för att fördröja beroendet men samtidigt uppleva lyckoruset). Min tid spenderar jag gärna på middagar med kompisar och jag är svag för vackra saker.