FBI Chef

Namn: Josefin Attersand
Hemort: Trosa
Ålder: 23
Epost: fbichef@flins.org

Beskrivning av post: Som chef i FBI har jag det yttersta ansvaret för alla aktiviteter och evenemang som vi arrangerar, förutom N0lle-p som generalen ansvarar för. Jag försöker också se till att alla mår bra i sitt arbete och delegerar sedan uppgifter utifrån detta. Min position i FLiNS innebär att optimera samarbetet oss emellan och att vi ska ha en god inblick i varandras arbeten!

Intressen och lite om mig: Jag är en glad och positiv tjej med stort intresse för musik, som tycker om att träna och umgås med vänner! Till vardags studerar och jobbar jag, utöver det äger jag två hundar som brukar bo tillsammans med mig här i Linköping i perioder!

English version:

Description

As director of FBI I bear head responsibility of all activities and events we arrange. This excludes n0lle-p, which the general is responsible for. I also try to make sure that our work environment is good, and accordingly give everyone their tasks. My position in the FLiNS board means I try to optimize our cooperation, whilst also making sure everyone is aware of eachothers work.

Interests and a little about me

I am a girl who’s always happy and positive with a great interest in music, who enjoys working out and spending time with friends! On weekdays I usually study and work, in addition to that I owe to dogs who usually live with me here in Linköping for periods of time!