Julia Eineborg Schön

Namn: Julia Eineborg Schön
Hemort: Stockholm
Ålder: 22
Epost: masteransvarig@flins.org

Beskrivning av post: Som masteransvarig ansvarar jag för utbildningsbevakningen av sektionens tre masterprogram i nationalekonomi, statsvetenskap, samt international and european relations. Det innebär att jag tillsammans med lärare och studenter utvärderar programmens kurser för att förbättra kvalitén. Mig kan man kontakta om man läser något av våra masterprogram och vill påverka sin utbildning eller har övriga frågor! Utöver mitt utbildningsansvar anordnar jag även den årliga välkomstsittningen för våra masterstudenter i början av höstterminen. Värt att nämna är att jag, som alla andra i FLiNS, har tystnadsplikt. Hör gärna av er!

Intressen och lite om mig: Jag är en glad tjej på 22 vårar som lever för pranks, Costa Azul, promenader i Rydskogen och badminton på Campus Hallen en gång per halvår. Beskrivs ibland som klämkäck (:/).