Miranda Jonsson

Namn: Miranda Jonsson
Hemort: Linköping
Ålder: 21
Epost: masteransvarig@flins.org

Beskrivning av post: Som masteransvarig ansvarar jag för utbildningsbevakningen av sektionens tre masterprogram i nationalekonomi, statsvetenskap, samt international and european relations. Det innebär att jag tillsammans med lärare och studenter utvärderar programmens kurser för att förbättra kvalitén. Mig kan man kontakta om man läser något av våra masterprogram och vill påverka sin utbildning eller har övriga frågor! Utöver mitt utbildningsansvar anordnar jag även den årliga välkomstsittningen för våra masterstudenter i början av höstterminen. Värt att nämna är att jag, som alla andra i FLiNS, har tystnadsplikt. Hör gärna av er!

Intressen och lite om mig: Jag är en glad person med många tankar, idéer och åsikter. Om jag inte umgås med vänner och familj, pluggar eller är ute på äventyr (helst utomlands) hittar ni mig 9/10 gånger i soffan där jag antingen slökollar en netflixserie eller onlineshoppar. Ytterst sällan nås jag på gymmet. Övrig tid lagar jag mat och äter den! 

English version

My role in FLiNS: As head of the master’s programs, I am responsible for the educational supervision of the section’s three master’s programs in economics, political science, and MIER. This means that I, together with teachers and students, evaluate the programs’ courses to improve the quality. You can contact me if you are studying any of our master’s programs and want to influence your education or have other questions! In addition to my educational responsibility, I also arrange the annual welcome ‘sittning’ for our master’s students in the beginning of the semester.

About me: I am a happy person with many thoughts, ideas and opinions. If I’m not hanging out with friends and family, studying or going on adventures (preferably abroad), you will find me 9/10 times on the couch where I either watch a Netflix series or do online shopping. Extremely rarely I do visit the gym. The rest of the time I cook food and eat it!