Thea Törnqvist

Namn: Thea Törnqvist
Hemort: Vetlanda
Ålder: 20
Epost: tryckspons@flins.org

Beskrivning av post: Som Tryck & Spons ansvarar jag huvudsakligen för att hålla kontakten med sektionens sponsorer och även att värva nya sponsorer. Det är även jag som fixar profilkläderna till sektionens styrelse och utskott och självklart att alla får en snygg och fräsch sektionsväska att gå runt med på campus och ovve till alla roliga kravaller! Utöver det så är det jag som tillsammans med vice ordförande som har huvudansvaret för FLiNS-dagen som sker under mottagningsperioden. Jag hjälper även till med Pol.Ar som är vår arbetsmarknadsdag. I år sitter jag också med som boendeansvarig för FLiNS-resan som genomförs i höst!

Intressen och lite om mig: Jag är en väldigt social person som älskar att umgås med vänner och familj, och därmed såklart lära känna nya härliga personer. Resor av alla olika slag är något jag försöker göra så ofta min ekonomi och tid räcker till, vilket dock inte blir så ofta som student. Men annars ser ni mig ute så fort solen är framme som den soldyrkare jag är!

English version

My role in FLiNS: As head of marketing, I am mainly responsible for keeping in touch with the section’s sponsors and also for recruiting new sponsors. It is also me who orders the profile clothes for the section’s board and committees. I make sure that everyone gets a nice and fresh section bag to carry around campus and overalls to wear to all the fun “kravaller”! In addition, it is I who, together with the vice chairman, have the main responsibility for the FLiNS day that takes place during the reception period. I also help with Pol.Ar which is our labor market day. This year, I am also responsible for accommodation for the FLiNS trip that will take place this autumn!

About me: I am a very social person who loves to hang out with friends and family, and thus of course get to know new wonderful people. Travel of all kinds is something I try to do as often as my finances and time allow, which, however, is not as often as a student. But otherwise you see me out as soon as the sun comes up like the sun worshiper I am!