NYHETER

KALENDARIUM

Det finns inga kommande aktiviteter.

Som medlem stödjer du inte bara sektionen FLiNS i sitt viktiga arbete, utan du får även ta del av rabatter och erbjudanden exklusiva för medlemmar.

SEKTIONEN FÖR POLITICES KANDIDAT

FLiNS arbetar för studenter på Politices kandidat-programmet, frikursare samt masterstudenter. Föreningen är ideell och programmet firade 10 år i Linköping under verksamhetsåret 17/18. FLiNS arbetar för att göra studenternas studietid så bra som möjligt genom att främja gemenskap, samt att vara vägledande, stöttande och försöka uppfylla idéer. Vi erbjuder er möjligheten att marknadsföra ert företag direkt mot statsvetare och nationalekonomer.

 

VÅR VERKSAMHET

Arbetsmiljöombud

FLiNS arbetsmiljöombud, även förkortat som AMO, jobbar med olika typer av arbetsmiljöfrågor som täcker både den fysiska och den psykiska miljön. Som arbetsmiljöombud kan jag hjälpa dig med alla frågor rörande bland annat känslig information, och åsikter från dig som student för universitetets förbättring och, om önskat, föra vidare. Jag innehar därav alltid en stark tystnadsplikt när jag arbetar med era ärenden. Du ska kunna diskutera vad du vill med mig utan att vara orolig för att någon annan får reda på det samt vara trygg med att vara anonym. Om du inte vill eller kan prata med just mig kan du även vända dig till någon annan i FLiNS styrelse med dina åsikter, även de har tystnadsplikt.
 
Jag finns här för just dig om du ser eller upplever något som du anser är fel i den fysiska eller psykiska miljön på Campus, eller om du anser ärende som borde vara eller kan bli bättre. Det finns inget som är för stort eller för litet! Jag ser fram emot att möta dig!
 

Sara Ekner
amo@flins.org
Arbetsmiljöombud, FLiNS 24/25

Utbildningsbevakning

Som student har man naturligtvis rätt till en fullgod utbildning som håller den kvalitet man förväntar sig. Man har rätt till att kursplaner följs, att examinationer utförs på ett korrekt sätt och att utbildningen i stort svarar mot den utbildningsplan som finns.

StuFF (Studentkåren vid Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet) har gett FLiNS och de andra sektionerna inom den Filosofiska fakulteten i uppdrag att utföra utbildningsbevakning på de program och/eller kurser som finns under respektive sektion. I FLiNS gäller detta Politices kandidatprogrammet, Politices magisterprogrammet samt för fristående kurser i statsvetenskap och nationalekonomi.

Jag som är utbildningsbevakare i FLiNS 24/25 heter Laban Löfling och min uppgift är att föra studenternas – alltså din – talan gentemot programledningen och ämnes-/kursansvarig lärare. Anser du att en enskild kurs inte uppfyller kursplanen? Dröjer det för länge att få tillbaka en tenta? Är föreläsningarna undermåliga? Eller har du bara en idé om hur utbildningen skulle kunna förbättras så får du gärna vända dig till oss.

Vi sitter båda med i programrådet, vilket är programmets forum för utveckling och förbättring av Politices kandidat programmet samt masterprogrammen. Här sitter förutom studeranderepresentanter även programansvarig, ämnes-/kursansvariga lärare och studievägledare med. Vi vidarebefordrar således de synpunkter du har, och verkar som en kanal mellan studenter och lärare. Det finns verkligen möjlighet att påverka utbildningen så den svarar för dina förväntningar, så tveka inte att höra av dig – med idéer, tankar, klagomål eller frågor!

StuFF:s hemsida under fliken Hjälp och rättigheter kan du även läsa mer om dina rättigheter som student.

Laban Löfling
utbildningsbevakare@flins.org
Utbildningsbevakare, FLiNS 24/25

Alumniverksamhet

Alumniverksamheten inom FLiNS sektion innebär en kontinuerlig kontakt mellan alumner från Politices kandidatprogram, masterprogram i statsvetenskap eller nationalekonomi och sektionens medlemmar. Vi tycker att kontakten mellan nuvarande studenter och alumner är väldigt viktigt och främjar nätverkande samt idéutbyten.

Som alumniansvarig för sektionen FLiNS fungerar jag, Maja Wessel som en länk mellan sektionens studenter och alumnerna. Bland annat ingår det i mina uppgifter att anordna examenssittningen för kandidat- och masterprogrammet och att hitta alumner till vår tidning Polemiken som ger tips och vägledning inom framtida karriärmöjligheter genom alumniporträtt. Dessutom arrangerar jag gästföreläsningar.

Om du som student eller alumn har åsikter, förslag eller synpunkter rörande alumniverksamheten får du gärna dela dina tankar via mail, telefon eller boka in ett möte med mig.

Maja Wessel
alumniansvarig@flins.org
Alumniansvarig, FLiNS 24/25

Masterverksamhet

Min roll som Masteransvarig innebär att jag ansvarar för utbildningsbevakningen på våra masterprogram: Masterprogrammet i Statsvetenskap, Masterprogrammet i Nationalekonomi och Master ́s programme in International and European Relations.

Utbildningsbevakningen för masterprogrammen innebär att jag, tillsammans med kursansvarig samt studenter från programmen, utvärderar samt kvalitetssäkrar programmen utifrån studenternas synpunkter och de krav som ska uppfyllas inom programmen.

Utöver utbildningsbevakningen bär jag även ett socialt och arbetsmiljömässigt ansvar för de elever som studerar vid något av masterprogrammen. Detta innebär att jag finns tillgänglig för alla som läser vid något av masterprogrammen, för alla sorters frågor som kan uppstå hos er studenter! Som Masteransvarig har jag även en kontinuerlig kontakt med programansvariga och StuFF, vilket bidrar med en god länk mellan mig, er studenter och FLiNS. Likt de andra i FLiNS har även jag tystnadsplikt, så tveka inte med att höra av dig till mig om frågor, problem eller andra tankar som kan uppstå!

(In English)

My role as Master Coordinator entails responsible for the education of our Master’s Programmes: Master’s Programme in Political Economics, Master’s Programme in Political Science and Master’s Programme in International and European Relations.

As responsible over the education, I evaluate and ensure that the courses meet the requirements and quality the students have, through evaluation meetings with the course coordinator and the students concerned - where general questions and fulfillment of requirements are addressed.

In addition to program evaluations, I am also responsible for the social and work environment for those who are studying any of our master’s programmes. This means that I am available for these student’s, for all types of questions that may arise! I aslo maintain a continuous contact with the program coordinators and StuFF, enabling me to serve as a valuable link between them, the students and FLiNS! As the other members of FLiNS, I have a duty of confidentiality so do not hesitate to bring me questions, problems and other thoughts that may arise!

Ruth Dahlberg
masteransvarig@flins.org
Masteransvarig, FLiNS 24/25


SAMARBETSPARTNERS

ALUMNIPORTRÄTT

Anna

Jag heter Anna och studerade nationalekonomi 2004-2008. Jag jobbar idag som konsult på Pöyry Management Consulting, där jag främst har fokuserat på projekt rörande energiförsörjning i södra och östra Afrika, för kunder som exempelvis Världsbanken, Sida, UNDP och statliga energimyndigheter. Jobbet har inneburit mycket resande och det har varit både utmanande och roligt. Specifika minnen som jag minns särskilt från min tid på LiU är känslan av torsdag eftermiddag, nyvädrad overall och kravallförfest!

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Anna

Eric

Jag heter Eric och studerade nationalekonomi 2009-2012. Idag jobbar jag på finansdepartementet. Mitt favoritminne från studentlivet är SOF 2011. Se till att ta vara på och se till att njuta av åren. Mina främsta studietips är att inte underskatta värdet av betygen, se till att utnyttja praktikterminen och att vara inställd på att en masterexamen börjar bli mer eller mindre ett måste på dagens arbetsmarknad. Samt såklart att hinna gå på så många kravaller som möjligt innan ni alla är fast i ett 9-17-arbete!

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Eric

Johanna

Mitt namn är Johanna och jag studerade statsvetenskap 2005-2009. Idag jobbar jag som utredare/verksamhetsutvecklare/arbetsledare i Solna stad. En typisk arbetsdag är väldigt varierad. Det finns många favoritminnen från studentlivet, men N0lle-P var en väldigt speciell och härlig period. Jag har svårt att komma på ett specifikt minne därifrån så jag får nog säga hela perioden helt enkelt. Ett tips till studenter som läser polkand idag: Allt löser sig. Lita på magkänslan.

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Johanna