NYHETER

Ny student?

Har du blivit antagen till Politices kandidatprogrammet, statsvetenskap, nationalekonomi eller masterprogram inom något av nämnda ämnen till hösten? Då har du kommit rätt! Det är vi som är FLiNS, Föreningen Linköpings statsvetare och nationalekonomer, din blivande sektion! Under rubriken Blivande Student i menyn hittar du allt du behöver veta om ditt nya studentliv. Om du…

Vad är FLiNS?

Syfte med sektionen: Vad betyder egentligen sektionen för dig och mig? Enormt mycket skulle jag vilja påstå! Sektionen bidrar mycket när det gäller att förgylla tiden för dig som student här på Linköpings Universitet. Det är tack vare sektionen som du nu har en n0lle-tröja på dig och blivit tilldelad ett par faddrar som ska…

Som medlem stödjer du inte bara sektionen FLiNS i sitt viktiga arbete, utan du får även ta del av rabatter och erbjudanden exklusiva för medlemmar.

SEKTIONEN FÖR POLITICES KANDIDAT

FLiNS arbetar för studenter på Politices kandidat-programmet, frikursare samt masterstudenter. Föreningen är ideell och programmet firade 10 år i Linköping under verksamhetsåret 17/18. FLiNS arbetar för att göra studenternas studietid så bra som möjligt genom att främja gemenskap, samt att vara vägledande, stöttande och försöka uppfylla idéer. Vi erbjuder er möjligheten att marknadsföra ert företag direkt mot statsvetare och nationalekonomer.

 

VÅR VERKSAMHET

Arbetsmiljöombud

FLiNS arbetsmiljöombud jobbar med olika typer av arbetsmiljöfrågor som täcker både den fysiska och den psykiska miljön. Något viktigt att känna till är att jag alltid har tystnadsplikt för att du ska kunna diskutera vad du vill med mig utan att vara orolig för att någon annan får reda på det. Men om du inte vill eller kan prata med just mig kan du även vända dig till någon annan i FLiNS styrelse med dina åsikter, även de har tystnadsplikt. 
 
Jag finns här för just dig om du ser eller upplever något som du anser är fel eller helt enkelt bara borde eller kan bli bättre, hör av dig till mig!
 

Alina Frösslund
amo@flins.org
Arbetsmiljöombud, FLiNS 23/24

Utbildningsbevakning

Som student har man naturligtvis rätt till en fullgod utbildning som håller den kvalitet man förväntar sig. Man har rätt till att kursplaner följs, att examinationer utförs på ett korrekt sätt och att utbildningen i stort svarar mot den utbildningsplan som finns.
 
StuFF (Studentkåren vid Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet) har gett FLiNS och de andra sektionerna inom den Filosofiska fakulteten i uppdrag att utföra utbildningsbevakning på de program och/eller kurser som finns under respektive sektion. I FLiNS gäller detta Politices kandidatprogrammet, Politices magisterprogrammet samt för fristående kurser i statsvetenskap och nationalekonomi.
 
Jag som är utbildningsbevakare i FLiNS 23/24 heter Sebastian Italia Svensson och min uppgift är att föra studenternas – alltså din – talan gentemot programledning och ämnes-/kursansvarig lärare. Anser du att en enskild kurs inte uppfyller kursplanen? Dröjer det för länge att få tillbaka en tenta? Är föreläsningarna undermåliga? Eller har du bara en idé om hur utbildningen skulle kunna förbättras så får du gärna vända dig till oss.
 
Vi sitter båda med i programrådet, vilket är programmets forum för utveckling och förbättring av Politices kandidat programmet samt masterprogrammen. Här sitter förutom studeranderepresentanter även programansvarig, ämnes-/kursansvariga lärare och studievägledare med. Vi vidarebefordrar således de synpunkter du har, och verkar som en kanal mellan studenter och lärare. Det finns verkligen möjlighet att påverka utbildningen så den svarar för dina förväntningar, så tveka inte att höra av dig – med idéer, tankar, klagomål eller frågor!
 

 StuFF:s hemsida under fliken Hjälp och rättigheter kan du även läsa mer om dina rättigheter som student.

Sebastian Italia Svensson
utbildningsbevakare@flins.org
Utbildningsbevakare, FLiNS 23/24

Alumniverksamhet

Alumniverksamheten inom FLiNS sektion innebär en kontinuerlig kontakt mellan alumner från Politices magister, Politices kandidat- och masterprogrammet och sektionens medlemmar. Vi tycker att kontakten mellan nuvarande studenter och alumner är väldigt viktig och främjar nätverkande samt idéutbyten.
 
Som alumniansvarig för sektionen FLiNS fungerar jag, Moa Karlsson som en länk mellan sektionens studenter och alumnerna. Bland annat ingår det i mina uppgifter att anordna examenssittningen för kandidat- och masterprogrammet och att hitta alumner till vår tidning Polemiken som ger tips och vägledning inom framtida karriärmöjligheter. Dessutom arrangerar jag gästföreläsningar och en alumnipanel till vår arbetsmarknadsdag Polar.
 

Som verktyg använder jag mig av alumninätverket för Linköpings Universitet för att hitta de tidigare studenterna. Detta nätverk är ett internetcommunity där alla studenter som har studerat 180hp och/eller har fullföljt sina studier kan gå med i. Så du som är i slutfasen av din utbildning är välkommen att anmäla dig.

Om du som student eller alumn har åsikter, förslag eller synpunkter rörande alumniverksamheten får du gärna skicka dem.

Sara Wihlborg Hansson
alumniansvarig@flins.org
Alumniansvarig, FLiNS 23/24

Masterverksamhet

Min post som masteransvarig innebär att jag har ett ansvar för utbildningsbevakningen samt ett socialt och arbetsmiljömässigt ansvar för de studenter som läser vid något utav de masterprogram som FLiNS representerar: Masterprogrammet i Statsvetenskap, Masterprogrammet i Nationalekonomi samt International and European Relations. Som utbildningsbevakare utvärderar och kvalitetssäkrar jag masterstudenternas utbildning genom utvärderingsmöten med kursansvarig och berörda studenter där allmänna frågor och uppfyllande av krav som ställs berörs.
 
Jag finns tillgänglig för alla er som läser något av våra masterprogram, för alla sorters frågor som kan uppstå hos er studenter och därefter svarar på era frågor i den mån jag kan, annars vidarebefordrar jag er till rätt person. Jag håller även en kontinuerlig kontakt med programansvarig och StuFF vilket gör mig till en bra länk mellan dem, er och till FLiNS ifall någon konflikt skulle uppstå. Värt att nämna är också att jag har som alla andra i FLiNS har tystnadsplikt! Våga höra av er!
(In English)
My post as responsible of the masterprograms makes me responsible of the education, social and working environment for the students of any of the masterprograms that FLiNS represents: political economics, political science and International and European Relations. As responsible over the education, I evaluate and assure the quality of the courses meet up to those requirements the students have, through evaluation meetings with the course coordinator and the students concerned - where general questions and fulfillment of requirements are addressed.
 
I'm available to anyone who is reading any of our masterprograms, for all kinds of questions that may arise and I will answer as good as I can, otherwise I will pass you to the right person. I always keep a continuous contact with our program coordinators and StuFF, which makes me a good link between them, the students and FLiNS in case of any conflict. Worth mentioning is also that I have like everyone else in FLiNS a duty of confidentiality! Don't be afraid to contact me and please feel free to contact me if you are interested in engaging more in your education by evaluation meetings or just thoughts and comments regarding your education, social and working environment.
 

Agnes Hydling
masteransvarig@flins.org
Masteransvarig, FLiNS 23/24


SAMARBETSPARTNERS

ALUMNIPORTRÄTT

Anna

Jag heter Anna och studerade nationalekonomi 2004-2008. Jag jobbar idag som konsult på Pöyry Management Consulting, där jag främst har fokuserat på projekt rörande energiförsörjning i södra och östra Afrika, för kunder som exempelvis Världsbanken, Sida, UNDP och statliga energimyndigheter. Jobbet har inneburit mycket resande och det har varit både utmanande och roligt. Specifika minnen som jag minns särskilt från min tid på LiU är känslan av torsdag eftermiddag, nyvädrad overall och kravallförfest!

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Anna

Eric

Jag heter Eric och studerade nationalekonomi 2009-2012. Idag jobbar jag på finansdepartementet. Mitt favoritminne från studentlivet är SOF 2011. Se till att ta vara på och se till att njuta av åren. Mina främsta studietips är att inte underskatta värdet av betygen, se till att utnyttja praktikterminen och att vara inställd på att en masterexamen börjar bli mer eller mindre ett måste på dagens arbetsmarknad. Samt såklart att hinna gå på så många kravaller som möjligt innan ni alla är fast i ett 9-17-arbete!

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Eric

Johanna

Mitt namn är Johanna och jag studerade statsvetenskap 2005-2009. Idag jobbar jag som utredare/verksamhetsutvecklare/arbetsledare i Solna stad. En typisk arbetsdag är väldigt varierad. Det finns många favoritminnen från studentlivet, men N0lle-P var en väldigt speciell och härlig period. Jag har svårt att komma på ett specifikt minne därifrån så jag får nog säga hela perioden helt enkelt. Ett tips till studenter som läser polkand idag: Allt löser sig. Lita på magkänslan.

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Johanna

Instagram: @Flinsliu