Vi hör gärna från dig!

Finns det något på programmet du vill förbättra? Har du allmänna frågor eller synpunkter? Upplever du att en kurs hade kunnat fungera på ett annorlunda sätt?

Anonym kontakt

Vi i FLiNS arbetar för att tiden på universitet ska vara så bra som möjligt. Anonym kontakt är till för dig som har upplevt något fel, obehagligt, dåligt med mera. Det kan vara allt möjligt inom både den fysiska och den psykiska miljön. Klicka här för att komma till formuläret!

 

 

Vill eller kan du inte prata med arbetsmiljöombudet eller någon annan i styrelsen som alla har tystnadsplikt kan du skriva här, du är helt anonym om du vill och ditt ärende kommer behandlas med tystnadsplikt som vanligt.