Stadgar

Föreningsstadgar är hjärtat i FLiNS. Stadgarna är en absolut nödvändighet för att FLiNS överhuvudtaget ska få ska få existera och verka som sektion på Linköpings Universitet.
I stadgarna uttrycks i huvudsak föreningens syfte samt hur den ska drivas i praktiken. De nuvarande stadgarna antogs för första gången 2005 och har under tidens lopp reviderats ett antal gånger.I dagsläget behövs det två beslut om ändring i stadgarna på två följande årsmöten. Nedan hittar ni hela stadgarna i sin helhet.

Styrdokument för arbetsbeskrivningar

Föreningens styrdokument för arbetsbeskrivningar för varje enskild styrelsepost. Detta beskrivningar gäller från och med årsmötet den 14 mars.

Övriga styrdokument

Protokoll och dokument