Sektionstidningen Polemiken.

Programmets sektionstidning sedan 1996

Information och läsning


Vad är Polemiken?

Polemiken är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och Pol.Kand.-studenter vid Linköpings Univeristet som ges ut av FLiNS.

FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt-, fackligt- och religöst obunden. Alla skribenter ansvarar för egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas direkt till denne.

Om du skulle ha några idéer kring tidningen får du gärna kontakta chefredaktören.

2022

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 N0llemiken Nummer 4

2021

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 2  N0llemiken Nummer 4

2020

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nollemiken Nummer 4

2019

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 NOLLEMIKEN Nummer 3

2018

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nollemiken Nummer 3

2017

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2  Nummer 4 Nollemik

2016

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 NUMMER 4  Nollemik

2015

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 2 Nummer 4 Nollemik

2014

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 4 Nollemik

2013

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 4  Nollemik

2012

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 4  Nollemik

2011

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 4  Nollemik

2010

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 1  Nummer 2  Nummer 4 Nollemik

2009

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 3 Nummer 4 Nollemik

2008

Ladda ner utvald utgåva genom att klicka på en av knapparna nedan.

Nummer 2

Idéer, feedback?