Sektionstidningen Polemiken.

Programmets sektionstidning sedan 1996

Information och läsning


Vad är Polemiken?

Polemiken är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och Pol.Kand.-studenter vid Linköpings Univeristet som ges ut av FLiNS.

FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt-, fackligt- och religöst obunden. Alla skribenter ansvarar för egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas direkt till denne.

Om du skulle ha några idéer kring tidningen får du gärna kontakta chefredaktören.

Idéer, feedback?