Elevhälsa på LiU

På FLiNS bryr vi oss inte endast om din studiemiljö, utan också om allas välmående. Linköpings universitet är utrustat med både praktiska och psykologiska verktyg för att du ska få en så bra studietid som möjligt. Vi vill säkerställa att du är medveten om all den support som finns tillgänglig för dig, vare sig det handlar om akademiska utmaningar eller ditt personliga välmående. Mer info hittar du här nere.


Administrativa problem


Studenthälsa.se

Studentlivet kan vara både härligt och utmanande. För att hjälpa dig att må bra och hantera eventuella svårigheter finns studenthälsan tillgänglig för dig. För ytterligare tips och råd för att må bättre under studietiden, kan du besöka studenthälsa.se. Här finns resurser och råd speciellt utformade för studenter vid högskolor och universitet.

Studenthälsan vid LiU är här för att hjälpa dig genom studietidens utmaningar och se till att du har den support du behöver för att lyckas både akademiskt och personligt. Tveka inte att ta kontakt om du behöver stöd! Du kan boka tid för individuella samtal med studenthälsan genom att besöka denna sida. Oavsett om du behöver prata om stress, ångest eller andra personliga problem, är studenthälsan här för att stödja dig. 

Telefon: 013-23 10 00


Hitta en kurator på campus

Om du vill träffa en kurator kan du söka efter tillgängliga kuratorer på ditt campus genom att besöka denna söksida.


Stöd för dig med inlärningssvårigheter

Linköpings universitet erbjuder stöd och anpassningar för studenter som behöver extra hjälp för att säkerställa att deras studietid blir så framgångsrik och bekväm som möjligt. På LiUs hemsida hittar du information om vilka anpassningar och stödåtgärder som finns tillgängliga.

Studenter med inlärningssvårigheter kan få tillgång till en rad resurser, inklusive online-litteratur och förlängd tid vid tentamen. För att få tillgång till dessa stödåtgärder rekommenderas att du kontaktar vår koordinator Åsa Löwgren. Åsa hjälper till att bedöma dina behov och se till att du får rätt stöd under din studietid. Besök denna sida för att läsa mer om de anpassningar och stödåtgärder som finns tillgängliga och hur du kan ta del av dem. Universitetet strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande studiemiljö för alla studenter.


Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en student i klassen delar sina anteckningar med en eller flera studenter som har rätt till pedagogisk stöd. Detta görs genom att ge kopior på sina anteckningar, i pappersform eller digitalt. Högskolan betalar då ut ett arvode till antecknaren. Om du är intresserad av att få anteckningsstöd, eller om du vill hjälpa dina medstudenter genom att dela dina anteckningar och få ett arvode, kan du kontakta vår koordinator Åsa Löwgren för mer information och anmälan.


Tystnadsplikt i FLiNS

Tystnadsplikt innebär att den information som delas mellan en student och representanter från FLiNS behandlas med största sekretess. Detta betyder att allt du delar med oss hålls konfidentiellt och inte sprids vidare utan ditt medgivande. Vår tystnadsplikt är en viktig del av vårt arbete för att skapa en trygg och stödjande miljö.

Om du inte känner för att prata med universitetet eller elevhälsan, kan du alltid höra av dig till styrelsen i FLiNS. Vi är studenter precis som du, och ibland kan det vara skönt att prata med någon som befinner sig i samma situation. Vi är här för att lyssna och försöka hjälpa dig med dina bekymmer, oavsett vad det gäller. För specifika frågor och problem inom kurser eller skolmiljön kan du kontakta vår utbildningsbevakare (UB) eller vårt arbetsmiljöombud (AMO), mer info om deras arbete hittar du här.