Alumniporträtt: Anna

Namn: Anna Ålder: 30 Hemort: Uppsala Bostadsort: Stockholm Vad är ditt yrke? Jag jobbar som konsult på Pöyry Management Consulting, där jag främst har fokuserat på projekt rörande energiförsörjning i södra och östra Afrika, för kunder som exempelvis Världsbanken, Sida, UNDP och statliga energimyndigheter. Jag har främst arbetat med att analysera projekt inom småskalig solenergi,…

Alumniporträtt: Eric

Namn: Eric Ålder: 29 Nuvarande ort: Stockholm Uppvuxen i: Stockholm Vilka år studerade du på liu? 2009-2012 Vilken inriktning valde du? Nationalekonomi Läste du en master och i så fall vilken? Ja, masterprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm Var du engagerad i någon studentförening under din studietid? Jag var dels medlem av FBI:s ”gyllene generation” (10/11),…

Alumniporträtt: Johanna

Namn: Johanna Ålder: 31 Nuvarande ort: Stockholm Uppvuxen i: Nacka Vilka år studerade du på liu? 2005-2009 Vilken inriktning valde du? Statsvetenskap Master? På den tiden var det ett fyraårigt magisterprogram Var du engagerad i någon studentförening under din studietid? Ja, FLiNS. Hur kommer det sig att du valde pol.kand? Jag var intresserad av statsvetenskap…