Julia Carnemark

Namn: Julia Carnemark
Hemort: Stockholm
Ålder: 23
Epost: polemikredaktor@flins.org

Beskrivning av post: Som Polemikenredaktör är jag ansvarig för FLiNS sektionstidning “Polemiken”. Varje redaktör är ansvarig för att ge ut fyra stycken nummer, inklusive specialnumret “N0llemiken” som kommer ut i samband med N0lleP i början på läsåret. Jag är ansvarig för ett av FLiNS utskott, redaktionen, som är ett öppet utskott för alla som vill vara med och bidra. Om man skriver i Polemiken blir man även sektionsaktiv och inbjuden till FLiNS sektionssittning! 

Intressen och lite om mig: Jag är en kreativ och positiv tjej som älskar filmer, böcker och att umgås med vänner. Ni hittar mig oftast i mitten av en tupplur eller med näsan i en bok. Förutom det så gillar jag att dela med mig utav mina åsikter, och kommer fortsätta prata om nån inte stoppar mig. 

English version:

My role: As the editor in chief, I am responsible for FLiNS section magazine “Polemiken”. Each editor is responsible for publishing four issues, including the special issue “N0llemiken” which will be published before N0lleP at the beginning of the academic year. I am responsible for one of FLiNS’s committees, the editorial staff, an open committee for everyone who wants to be involved and contribute. If you write in Polemiken, you will also be section active and invited to FLiNS section sittning!

Interests and a about me: I am a creative and positive girl who loves movies, books and hanging out with friends. You can usually find me in the middle of a nap or with my nose in a book. Besides that, I like to share my societal views, and will continue to talk if someone doesn’t stop me.