Martina Albihn Johansson

Namn: Martina Albhin Johansson
Hemort: Stockholm
Ålder: 20
Epost: ordforande@flins.org

Beskrivning av post: Som ordförande har jag det övergripande ansvaret för styrelsen och sektionen. Jag ansvara för att styrelsearbetet fungerar bra och att alla vi i styrelsen genomför de uppgifter som vi ska på ett fungerande och korrekt sätt. Som ordförande är jag även sektionens ansikte utåt och representerar sektionen i olika sammanhang. Jag går därför på olika möten, exempelvis med andra ordförande och jag kallar även till samtliga styrelsemöten.

Det ligger på mitt bord att ha en klar bild över sektionen och jag har alltid sektionen och medlemmarnas bästa i åtanke. Detta innebär även att jag har koll på sektionens stadgar och att dessa inte bryts. Tillsammans med kassören är jag också sektionens firmatecknare, vilket innebär att jag delar det ekonomiska ansvaret med styrelsens kassör. Detta innebär såklart att jag även måste ha koll på sektionens ekonomi.

Jag försöker också vara en positiv kraft som pushar för att inte bara styrelsemedlemmarna utan även alla medlemmar ska engagera sig i sektionen!

Intressen och lite om mig: Kommer snart….