Martina Albihn Johansson

Namn: Martina Albhin Johansson
Hemort: Stockholm
Ålder: 20
Epost: ordforande@flins.org

Beskrivning av post: Som ordförande har jag det övergripande ansvaret för styrelsen och sektionen. Jag ansvara för att styrelsearbetet fungerar bra och att alla vi i styrelsen genomför de uppgifter som vi ska på ett fungerande och korrekt sätt. Som ordförande är jag även sektionens ansikte utåt och representerar sektionen i olika sammanhang. Jag går därför på olika möten, exempelvis med andra ordförande och jag kallar även till samtliga styrelsemöten.

Det ligger på mitt bord att ha en klar bild över sektionen och jag har alltid sektionen och medlemmarnas bästa i åtanke. Detta innebär även att jag har koll på sektionens stadgar och att dessa inte bryts. Tillsammans med kassören är jag också sektionens firmatecknare, vilket innebär att jag delar det ekonomiska ansvaret med styrelsens kassör. Detta innebär såklart att jag även måste ha koll på sektionens ekonomi.

Jag försöker också vara en positiv kraft som pushar för att inte bara styrelsemedlemmarna utan även alla medlemmar ska engagera sig i sektionen!

Intressen och lite om mig: Jag är en positiv och glad tjej som gillar att hänga med vänner, äta gott och dricka baljan-kaffe. Det bästa med att plugga på LiU är alla härliga människor man får träffa och gemenskapen! 

English version:

My role in FLiNS: As president, I have the overall responsibility for the board and the section. I am responsible for ensuring that the board works well and that everyone on the board carries out their tasks in a functional and correct manner. In addition, I am the face of the section and represent the section in various contexts. This means that I go to different types of meetings both within the section but also with other sections, in addition I call to board meetings.

Additional responsibility is to have a clear picture of the section and of course to always have the section’s and members’ best interests in mind. I do this, among other things, by keeping track of the section’s statutes so that they are not violated. In addition, I keep track of the section’s finances because I, together with the treasurer, am a signatory, which means that I, together with the treasurer, share the financial responsibility for the section.

About me: I am a positive and happy girl who likes to hang out with friends, eat well and drink the Baljan- coffee. The best thing about studying at LiU is all the wonderful people you get to meet, and the community!