Moa Karlsson

Namn: Moa Karlsson
Hemort: Ingarö utanför Stockholm
Ålder: 22
E-post: alumniansvarig@flins.org

Beskrivning av post: Som alumniansvarig i styrelsen ansvarar jag för att hålla kontakt men nyutexaminerade och äldre alumner som har studerat Pol.kand programmet. Jag gör detta genom att bland annat skriva ihop alumniporträtt till våran sektionstidning Polemiken samt att jag bjuder in alumner att hålla föreläsningar under året och även under vår arbetsmarknadsdag Pol.ar. Posten ansvarar även för lite event under året, jag styr bland annat sektionssittningen för alla studenter som har varit aktiva i sektionen och jag håller även i examenssittningen som är för alla nyutexaminerade studenter. Syftet med posten är främst att inspirera nuvarande studenter att se vart man kan hamna efter examen och få lite bättre koll på vad programmet kan ge för jobb och karriärmöjligheter. Kul ju!

Intressen och lite om mig: En glad människa från Ingarö utanför Stockholm som älskar att äta massa mat med vänner, dansa, kolla om serien Friends för över 10e gången och upptäcka nya platser i världen och i linkan! En person som längtar tills pandemin är över så man kan kramas igen!