Vad är FLiNS?

Syfte med sektionen:

Vad betyder egentligen sektionen för dig och mig? Enormt mycket skulle jag vilja påstå! Sektionen bidrar mycket när det gäller att förgylla tiden för dig som student här på Linköpings Universitet. Det är tack vare sektionen som du nu har en n0lle-tröja på dig och blivit tilldelad ett par faddrar som ska vägleda dig genom dessa två händelserika veckor. Syftet med sektionen är att på ”golvet” finnas tillgängliga för er studenter – vi är nämligen själva studenter som arbetar för studenter. Vidare fungerar sektionen som en kanal uppåt i kedjan mot kåren, sen institutionen och till sist ledningen på universitetet. Det är därför
viktigt att du känner att du alltid kan vända dig till oss så fort det är några oklarheter som behöver lyftas.

Unikt för sektionen FLiNS är att vi alla läser Pol.Kand., frikurser i statsvetenskap alternativt nationalekonomi och mastersprogrammen därtill. Sektionen är partipolitiskt och religiöst obunden men begränsad för de som läser just nämnda intresseämnen. Med de förutsättningarna utgör vi en stor och stolt gemenskap här på LiU, där äldre och yngre akademiker kan träffas och utbyta värdefulla erfarenheter, men även binda vänskapsband för livet.

Vad vi gör:

Nollningen är en endast en del av sektionens engagemang, därefter är det mycket annat festligt som återstår. Månatliga aktiviteter, utlandsresor, sittningar, arbetsmarknadsdagar och mycket annat är några saker för att nämna exempel på sektionens verksamhet. Vidare har sektionen andra viktiga åtaganden, t.ex. utbildningsbevakning och uppföljning på dina kurser och annat som rör din akademiska tillvaro – så att du kan känna att din utbildning granskas, är relevant och kvalitetssäkras.

Inom FLiNS finns det vidare tre stora block, nämligen: styrelsen, det sociala utskottet FBI och Aktivitetsutskottet. Inom dessa återfinns sedermera en rad olika ansvarsområden, poster och funktioner. All information och alla händelser kopplat till sektionen som når dig, har bearbetats av någon del av dessa block.

Vilka är vi?

Styrelsen:

Utgör ledningen i sektionen och är det högsta verkställande organet med ansvar för att verksamheten rullar på utifrån antagna stadgar, avtal med kåren och programansvariga. Styrelsen närvarar vid programråd och bollar idéer om programmets/kursernas utveckling.

FBI:

Sektionens sociala utskott, tillika festeri och fadderi. FBI ansvarar för upplägget under nollningen och andra festligheter under året, däribland kravallen Suntrip på vårkanten.

Aktivitetsutskottet: 

Sektionens senaste utskott som ansvarar för att arrangera aktiviteter i syfte att stärka sektionsandan. Har du någon idé på någon rolig aktivitet är det dem du ska vända dig till.

Medlemmarna (“DU”):

Som medlem i FLiNS blir du en del av en stolt gemenskap med möjlighet att träffa vänner för livet. Medlemsförmånerna är många och fördelaktiga när det gäller att leva ut som student. Medlemsavgiften i sig bidrar till sektionens, kårens och studentlivets fortlevnad samtidigt som den återbetalas via subventioner vid kravaller, sittningar och andra aktiviteter. Det är inte för intet som uttrycket ”Utan kåren, inget studentliv” kommit till.

När du blir medlem i FLiNS får du automatiskt ett kårmedlemskap i StuFF. Således premieras du av förmånliga erbjudanden och rabatter under StuFF regi, men även av de förmåner som är unika för FLiNS. Som medlem har du även möjlighet att avancera inom såväl StuFF som FLiNS, innebärandes att du kan söka till olika positioner i bägge organisationerna när det är dags för skifte.

FLiNS klassas som en mellanstor sektion här på LiU men har samtidigt en enorm utvecklingspotential, endast fantasin sätter gränserna. Känner du att du vill vara med och lyfta sektionen mot nya höjder så tveka inte att anmäla intresse. Det är alltid givande för ens personliga utveckling, såväl som ett bra mervärde i framtida arbetsintervjuer, att ha varit med och aktivt arbetat i en ideell förning som FLiNS vid sidan av studierna.