FBI Mästeri

FBI ansvarar för att arrangera årets N0lle-P samt är medarrangör till en av de roligaste kravallerna, SunTrip.

15800010_1075026162619677_6448067919529329770

xxxx


I FLiNS ingår FBI och utgör således sektionens sociala utskott, tillika festeri och fadderi. Ett gemensamt signum för festerierna är att de alltid lyckas höja partystämningen till max samt att de besitter förmågan att utför gyckel i världsklass! Kolla gärna in deras egen hemsida!

Frågor eller andra funderingar?

Maila gärna fbichef@flins.org.

Idéer för nya
utskott?

Om du eller någon studiekamrat har någon idé eller eller planer på någon ny arbetsgrupp eller ett projekt så välkomnas sådant enormt mycket. Tveka inte att slänga iväg ett mail eller ta tag i oss i skolan om du har några frågor! Vi finns för dig!

Politices kandidat-programmets fadderi och festeri

Information och frågor


Hej! Jag är FBI-chefen.

Som chef i FBI är det min uppgift att se till så att arbetet flyter på bra och att vi arrangerar olika aktiviteter för studenterna på vårt program samt för alla på Liu. För att det ska vara möjligt krävs ett bra samarbete med flins och det är min huvudsakliga uppgift i styrelsen. Likt FBI-kassören så ska vi även hålla en god relation med FLiNS och hålla dem informerade på vad vi i utskottet arbetar med.

Det ska gå att läsa mer om de andra medlemmarna som utgör FBI via ett inlägg på hemsidan. Både min och FBI-kassörens presentationer finns under sidan Styrelsen.

IMG_3113

Funderingar?