FBI Mästeri

FBI ansvarar för att arrangera årets N0lle-P samt är medarrangör till en av de roligaste kravallerna, SunTrip. FBI välj årsvis i början av februari av föregående FBI. Mer information hur ni ansöker kommer i december månad.

15800010_1075026162619677_6448067919529329770

Linköpings storslagna studentliv associeras i mångt och mycket till de storslagna studentfesterna som anordnas här. Eldsjälarna som styr upp dessa fester ingår allt som oftast i s.k. festerier. Festerierna ingår i sektionerna och beroende på vilka förutsättningar sektionen har så har festerierna olika funktioner, i vissa fall kan de även inneha rollen som fadderi, precis som vårt festeri – FBI.


I FLiNS ingår FBI och utgör således sektionens sociala utskott, tillika festeri och fadderi. Ett gemensamt signum för festerierna är att de alltid lyckas höja partystämningen till max samt att de besitter förmågan att utför gyckel i världsklass!

Frågor eller andra funderingar?

Maila gärna fbichef@flins.org.

Idéer för nya
utskott?

Om du eller någon studiekamrat har någon idé eller eller planer på någon ny arbetsgrupp eller ett projekt så välkomnas sådant enormt mycket. Tveka inte att slänga iväg ett mail eller ta tag i oss i skolan om du har några frågor! Vi finns för dig!

Politices kandidat-programmets fadderi och festeri

Information och frågor


Hej! Jag är FBI-chefen.

Jag heter Mikal Jönsson och är ansvarig för allt som vi gör utom N0lle-p då detta ligger på våran mycket kompetenta general, delar dock detta ansvar med en fantastisk grupp bestående av åtta mycket engagerade människor som tillsammans med mig vill göra allt för att nästa år ska bli så bra som möjligt för både gamla elever och de nya som kommer i höst. Likt FBI-kassören så ska vi även hålla en god relation med FLiNS och hålla dem informerade på vad vi i utskottet arbetar med.

Det ska gå att läsa mer om de andra medlemmarna som utgör FBI via ett inlägg på hemsidan. Både min och FBI-kassörens presentationer finns under sidan Styrelsen.

1@LR

Funderingar?