Idéer för nya
utskott?

Om du eller någon studiekamrat har någon idé eller eller planer på någon ny arbetsgrupp eller ett projekt så välkomnas sådant enormt mycket. Tveka inte att slänga iväg ett mail eller ta tag i oss i skolan om du har några frågor! Vi finns för dig!

Information och frågorFunderingar?