Varför ska jag engagera mig?

Ett engagemang i FLiNS är något som tar en del tid vid sidan av studierna, men som samtidigt ger tillbaka otroligt mycket. Något som är gemensamt för i princip allt engagemang inom FLiNS är att du har väldigt roligt. Dessutom är det en väldigt bra erfarenhet inför arbetslivet.
Efter att du är klar med din utbildning är det dags att börja gå på jobbintervjuer. En vanlig fråga många får då är vad man har gjort under sin studietid. Det är då en enorm fördel att kunna berätta att man varit engagerad inom FLiNS, oavsett vad man har gjort. Detta visar att man också klarar av mer än bara studier!

Vad kan jag engagera mig i?

Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ som leder föreningen utifrån de stadgar årsmötet har godkänt på årsmötet. Alla styrelseledamöter är förtroendevalda och har egna ansvarsområden. Hela styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet i mars. Mer information hur ni söker till styrelsen kommer innan årsmötet.

Utbildningsutskottet

Vi på LiU kan stolt säga att majoriteten av våra kurser håller god kvalité. En stor orsak till detta är den utbildningsbevakning som sektionerna bedriver för studenternas räkning. Efter varje avslutad kurs kommer kursen att utvärderas tillsammans med elever, utbildningsbevakare och kursansvariga.
Skulle du vilja vara med vid dessa möten? Här finns möjlighet att framföra dina åsikter angående kursen, allt från litteraturen till själva tentan. Låter detta intressant? Kontakta då vår utbildningsbevakare på utbildningsbevakare@flins.org och anmäl ditt intresse.

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet drivs av vår aktivitetsansvarig och ansvarar för att arrangera aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara allt från volleybollturneringar och bowling till klädbytardagar. Endast din fantasi sätter gränsen! Skulle du vilja vara med och planera aktiviteter och förgylla vardagen för dina medstudenter? Kontakta då vår aktivitetsansvarig viceordfordande@flins.org.

Polemikskribenter

Polemiken är FLiNS alldeles egna sektionstidning som ges ut tre gånger per läsår, plus specialnumret Nollemiken som ges ut i samband med nollningen. Just nu är vi på jakt efter studenter som skulle vilja vara med och skriva artiklar. Låter detta intressant? Kontakta vår polemikenansvarig genom polemikredaktor@flins.org.