Mottagningsperioden

Linköpings universitet är känt för en välorganiserad mottagningsverksamhet för sina nya studenter. Detta gäller inte minst den sociala introduktionen till studentlivet vilken främst äger rum under en period vid terminsstart som går under beteckningen n0lle-p. N0lle-p arrangeras av festerierna & fadderierna som är mer eller mindre knutna till utbildningsprogram och/eller kurser vid Linköpings universitet. Det är inte obligatoriskt att delta men rekommenderas starkt!

De som kommer att sköta din mottagning är FLiNS mästeri, FBI! Mer info kring hur den går till hittar du i N0lleguiden som du förhoppningsvis hittat fram via posten till dig som är nyantagen. Inför n0lle-p är det viktigt att du följer både FBI och FLiNS på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad. Mottagningen riktar sig främst till nya studenter på pol.kand-programmet, men du som är ny frikursare eller ny masterstudent kan också vara med i mån av plats. Kontakta Generalen i FBI så snart som möjligt om du är intresserad av detta!

Om du skulle ha några andra frågor kring mottagningen är det också Generalen du ska kontakta.

Mer information om antagning och studiestart på pol.kand-programmet hittar du här.