Vårt sektionsrum, STaten, hittar du på bottenvåningen i Kårallen (förbi Baljan, in i korridoren!) och är vanligtvis öppet för allmänheten och sektionens medlemmar mellan 12-13 varje onsdag.

Passa på att komma förbi ifall du har frågor/synpunkter om sektionens arbete eller om du har något annat ärende. Du är även välkommen förbi ifall du bara vill bekanta dig med FLiNS som organisation, vi finns till för medlemmarna och är här för att hjälpa till!