Vad är Pol.riks?

Politicesstudenternas Riksorganisation, eller PolRiks som det ofta förkortas, är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av kontakter mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

PolRiks och dess över 1100 medlemmar har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar, inklusive FLINS vilket betyder att om man är medlem i FLINS är en alltså också medlem i PolRiks. Medlemföreningar är: UPS (Uppsala universitet), LUPEF (Lunds universitet), FLINS (Linköpings universitet), Nordpol (Umeå universitet), SVIK (Karlstads universitet), Politeia (Göterborgs Universitet), Demos (Göteborgs universitet). Varje medlemsförening har även en representant som sitter med i PolRiks styrelse och är med och arbetar i olika arbetsgrupper.