Har du sett våra snygga FLiNS-ryggsäckar på campus och känner saknaden av en på din egen rygg? Eller stundar nästa kravall och du vill skaffa en egen ovve? Då finns allt du behöver veta här.

Ryggsäckar

I början av varje läsår köper programledningen tillsammans med FLiNS ryggsäckar till alla som precis börjat första året på pol.kand-programmet eller på våra tre masterprogram. FLiNS är ansvariga för att dela ut ryggsäckarna till studenterna och informerar om detta på sina kanaler!

Du som är frikursare, utbytesstudent eller har hoppat på en senare termin på ett program (till exempel om du har bytt från ett annat universitet) är tyvärr inte garanterad en väska – men har möjlighet att få en ändå eftersom det ofta blir några över! Ta kontakt med Tryck & Spons om du är osäker på om det finns en väska till dig, eller om du vet att det inte finns men är sugen på att ha en.

Overaller

Overallen är ju ett måste i varje Linköpingsstudents garderob och den mörkblå pol.kand-ovven med rosa revärer måste ju vara en av de finaste som finns. Vi i FLiNS gör en samlad beställning av overaller en gång om året. Detta sker i samband med den så kallade FLiNS-dagen under höstens n0lle-p, där man också får möjlighet att prova ut rätt storlek. Övriga tider på året har vi tyvärr inte möjlighet att göra beställningar.

Eftersom FLiNS-dagen riktar sig till de som deltar i n0lle-p är det viktigt att du som inte är med där, men ändå vill beställa en overall hör av dig och tar reda på vilket datum storleksprovningen är och när beställningen senast ska ske. Detta gör du till Tryck & Spons.

[in english]

Backpacks

In the beginning of every academic year (in the fall) FLiNS and the pol.kand-institution purchase backpacks for those who have just started the first year of the pol.kand-programme or our three masters programs. FLiNS are responsible for handing out these backpacks and we will post information on our social channels!

Students outside of a program, exchange students or those joining a later semester of a program (e.g. if you have transfered from another university) are unfortunately not guaranteed a backpack – but may still get one since some are usually left over. Contact Tryck & Spons if you are unsure of your right to a bag or if you know you aren’t entitled to one but still want one.

Overalls

The overalls are indeed a must-have in every Linköping-student’s wardrobe, and the dark blue overalls with pink stripes have to be one of the prettiest ones. We in FLiNS place a collected order of overalls once a year. This happens in connection to the so called FLiNS-day, during the fall’s n0lle-p, where one also gets the opportunity to try out the correct size. At other times of the year, we unfortunately aren’t able to order overalls.

Since the FLiNS-day is meant for those participating in n0lle-p, it is important for those not participating in that, but still want to order overalls, get in touch with us and find out what day the testing of sizes is and when the order needs to be submitted. The right person to contact is Tryck & Spons.