Drenusha Lataj

Namn: Drenusha ”Drena” Lataj
Hemort: Åstorp
Ålder: 23
Epost: kassor@flins.org

Beskrivning av post: Som kassör ansvarar jag för alla ekonomiska beslut som FLiNS tar, vilket gör att jag får vara delaktig i rätt så mycket. Förutom detta så gör man budget, bokför inkomster och utgifter + fakturor, aaa jättekul :D!

Kort om mig: En glad prick på 23 vårar med inga speciella talanger! 

Bästa med LiU: När föreläsningen är slut + baljan/byttan kaffet <3

English version:

My role in FLiNS: As treasurer I’m responsible for all economic decisions that FLiNS takes, which also lets me take part in a lot of work. In addition to this, you make a budget, book income and expenses + invoices, yeah so much fun :D!

About me: A happy person at 23 springs with no special talents!

Best thing about LiU: When class is over + baljan/byttan coffee!