Laban Löfling

Namn: Laban Löfling
Hemort: Stockholm
Ålder: 21
Epost: utbildningsbevakare@flins.org

Beskrivning av post: Jag är ansvarig för att utbildningen i programmet håller en bra standard. Jag, tillsammans med ett utskott från ettan, kommer att se till att kursutvärderingarna ni skriver tas upp med de kursansvariga och att era synpunkter hörs. Om ni har något problem eller bekymmer angående utbildningen är det bara att ta kontakt med mig.

Kort om mig: Jag heter Laban, jag är intresserad av politik och nationalekonomi. Jag gillar att sporta och vara aktiv, samt att bara hänga med polarna.

Bästa med Liu: Givetvis det oslagbara studentlivet!

English version

My role in FLiNS: I am the one who makes sure that everything with the education in the program flows smoothly and educationally. I will hold course evaluations with a committee from the first year and I am the one you can turn to if there is something about the education, a specific course or teacher that worries you.

About me: My name is Laban, I’m interested in politics and macro economics. I like to be active and do sports, but I also appreciate just hanging out with friends.

Best thing about Liu: The unbeatable experience here at LIU.