Vendela Bäck

Namn: Vendela Bäck
Hemort: Stockholm
Ålder: 20
Epost: kommunikator@flins.org

Min post: Som kommunikatör håller jag kontakten med medlemmar, företag och privatpersoner. Jag är den som marknadsför FLiNS och föreningens verksamhet, genom Facebook, Instagram och hemsidan. Till exempel sköter jag marknadsföringen av vår arbetsmarknadsdag, Pol.ar. Jag är dessutom ansvarig för att fota under N0lle-p och på FLiNS evenemang. Utöver min post har styrelsen 22/23 beslutat att jag tillsammans med William Edmark ska vara fri kursansvarig. Jag är därmed en kontaktperson ni frikursare kan höra av er till med frågor, funderingar etc om era kurser osv.!

Intressen och om mig: Jag är en person som älskar att prata och har lätt till skratt. Jag gillar att vara kreativ och på min fritid tycker jag om att måla tavlor och låta fantasin flöda. Förutom att måla tavlor gillar jag att umgås med mina väninnor och diskutera aktuella samhällsfrågor. 

English version

My role in FLiNS: As FLiNS marketing manager, I keep in touch with members, companies and private persons. I am the one who markets FLiNS and the association activities through Facebook, Instagram and our website Flins.org. For example, I handle the marketing of our labor market day, Pol.Ar. I am also responsible for taking photos during N0lle-P and at FLiNS events.

About me: I am a person who loves to talk and laughs easily. I like to be creative and in my free time I like to paint canvas paintings and let my imagination run wild. In addition to painting, I like to hang out with my friends and discuss current societal issues.