Stadgar

Föreningsstadgar är hjärtat i FLiNS. Stadgarna är en absolut nödvändighet för att FLiNS överhuvudtaget ska få ska få existera och verka som sektion på Linköpings Universitet.
I stadgarna uttrycks i huvudsak föreningens syfte samt hur den ska drivas i praktiken. De nuvarande stadgarna antogs för första gången 2005 och har under tidens lopp reviderats ett antal gånger.I dagsläget behövs det två beslut om ändring i stadgarna på två följande årsmöten. Nedan hittar ni hela stadgarna i sin helhet.

Hämta FLiNS stadgar

Styrdokument för arbetsbeskrivningar

Föreningens styrdokument för arbetsbeskrivningar för varje enskild styrelsepost. Detta beskrivningar gäller från och med årsmötet den 14 mars.

Övriga styrdokument

Protokoll och dokument